Kadry, płace, ZUS

W ramach działalności Kancelarii prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych również w sprawach pracowniczych. Wsparcie w zakresie: kadry, płace i ZUS jest nieocenioną pomocą dla pracodawców. Oddelegowanie zadań związanych ze sprawami pracowniczymi zaufanym specjalistom z naszej Kancelarii pozwala przedsiębiorcy skupić się na innych czynnościach, podczas gdy obsługa kadrowo-płacowa znajduje się pod nadzorem wykwalifikowanych księgowych i doradcy podatkowego.

Kompleksowe wsparcie w prowadzeniu spraw pracowniczych.

Prowadzimy wszystkie działania związane z obsługą kadr i płac, które są wymagane podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zakres świadczonych przez Kancelarię usług zalicza się:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o prace i cywilnoprawnych, aneksów i wypowiedzeń do nich,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • rejestracja umów o dzieło,
 • naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów, zasiłków,
 • rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, nadgodzin,
 • wypełnianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników,
 • sporządzanie odpowiedzi na zajęcia komornicze,
 • przygotowywanie zgłoszeń i wyrejestrowań do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS: miesięcznych, rocznych, IW
 • wypełniania wniosków o wypłatę zasiłków Z-3 i Z-3b.
 • szkolenia BHP

Gwarantujemy dokładne i profesjonalne prowadzenie wszelkich spraw związanych z kadrami, płacami i obsługą podmiotu w ZUS. Ponadto świadczymy bieżące doradztwo dotyczące wyboru najkorzystniejszych rozwiązań i optymalizacji podatkowej w oparciu o zawarte umowy pracownicze. Rolą Kancelarii jest nie tylko wypełnienie niezbędnych dokumentów, ale i pomoc w znalezieniu najkorzystniejszego rozwiązania, mając na celu przede wszystkim dobro Klienta i jego pracowników.

Zaufaj specjalistom w dziedzinie płac, ZUS, spraw pracowniczych

Powierzenie nam spraw związanych z obsługą kadr, płac i ZUS to gwarancja bezpieczeństwa finansowego i prawnego dla Państwa przedsiębiorstwa. Dzięki wciąż podnoszonym kwalifikacjom i regularnym szkoleniom świadczymy najwyższej jakości obsługę w zakresie spraw pracowniczych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienia się na pierwszą konsultację.

Posiadając uprawnienia specjalisty BHP zapewniamy obsługę w zakresie szkoleń pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy.