Najczęściej zadawane pytania

  • bieżącą pomoc przy podejmowaniu ważnych decyzji finansowych
  • comiesięczne raporty o osiągniętych kosztach i przychodach
  • pomoc i doradztwo przy rejestracji oraz zamknięciu firmy

Współpraca przedsiębiorcy z Kancelarią musi być opłacalna dla obu stron. Poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla naszego Klienta to nasze wspólne zadanie. Koszty prowadzenia księgowości zależą od wielu czynników w związku z tym zapraszamy do uzupełnienia zapytania ofertowego lub umówienia na spotkanie.

W takiej sytuacji najszybszym rozwiązaniem jest skanowanie dokumentu i przesyłanie go na Państwa adres e-mail. Umożliwiamy również osobiste przejrzenie dokumentacji w naszej Kancelarii.

Dokumenty można przekazywać osobiście, pocztą lub też w formie elektronicznej na skrzynkę mailową.

Po zawarciu umowy kontaktujemy się z wszystkimi instytucjami, tj. przesyłamy deklarację drogą elektroniczną, kontaktujemy się z US, ZUS.

Po udzieleniu nam pełnomocnictwa kontrole zazwyczaj odbywają się w siedzibie Kancelarii.

Wzajemne relacje są określone w umowie, zawieranej przed przystąpieniem do współpracy.

Po udzieleniu pełnomocnictw wysyłamy deklaracje do urzędów.

Na zlecenie klienta Kancelaria wypełnia roczne zeznanie podatkowe.