Szkolenia

Przepisy oraz ich częste nowelizacje mogą zdecydowanie utrudniać przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Ale nie tylko dla nich mogą okazać się niezrozumiałe czy skomplikowane – doradcy podatkowi i księgowi również muszą dbać o ciągłe aktualizowanie oraz systematyzowanie wiedzy umożliwiającej stosowanie prawa podatkowego w praktyce. W tym celu powstały szkolenia i seminaria branżowe organizowane w kancelarii Joanny Śnieg! Weź w nich udział nie tylko po to, aby zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, ale również rozwinąć swoje umiejętności miękkie niezbędne do odniesienia sukcesu w swojej karierze!

Nauka przez doświadczenie – zdobądź niezbędną wiedzę podatkowo-księgową i wykorzystaj ją w praktyce po zakończonym szkoleniu!?

Tradycyjny wykład służy suchemu przekazywaniu faktów, definicji i ważnych zagadnień, jednak rzadko pozwala na rozwijanie praktycznych umiejętności miękkich i twardych potrzebnych w codziennej pracy. W tym celu powstały szkolenia księgowe i podatkowe organizowane w kancelarii doradcy Joanny Śnieg! Są to seminaria branżowe, w których udział wziąć mogą zarówno całe zespoły, jak i wybrani pracownicy Twojej firmy, realizowane w formie:

  • ćwiczeń warsztatowych (m.in. dialogów, scenek, studium przypadku),
  • mini wykładów,
  • szkoleń online,
  • dyskusji,
  • filmików,
  • prezentacji.

Aby uczestnicy szkoleń mogli jeszcze lepiej zrozumieć istotę prezentowanych zagadnień oraz wdrożyć ją do swojej codziennej praktyki zawodowej, otrzymają materiały wspierające proces nauki. W ramach seminariów dla doradców i księgowych będziemy wypełniać m.in. quizy sprawdzające wiedzę w formie zabawy, wykonywać zadania domowe, a także analizować sukcesy i porażki oraz planować działania rozwojowe.

Rozwój umiejętności twardych i miękkich – szkolenia branżowe z kompetencji społecznych z coachem!

Seminaria branżowe dla doradców podatkowych i księgowych to nie tylko okazja do zdobycia nowej oraz usystematyzowania dotychczasowej wiedzy, ale również rozwoju umiejętności miękkich. Umożliwia to współpraca z coachem, która poza wykładami branżowymi zaowocowała w kursy z kompetencji społecznych, interpersonalnych i komunikacyjnych. Takie szkolenia z umiejętności miękkich nauczą lepszego rozwiązywania konfliktów, odpowiedniej postawy podczas wystąpień publicznych oraz pozwolą w rozwinięciu umiejętności przywódczych potrzebnych przy budowaniu zgranego zespołu.