Terminy podatkowe

Ważne terminy podatkowe – comiesięczne

  • Do 20 dnia zapłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
  • Do 20 dnia osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i liniowcy, muszą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy.
  • Do 25 dnia rozliczyć trzeba podatek VAT i złożyć formularz JPK_V7, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, robią to do 25 dnia następującego po kwartale.
  • Do 25 dnia w wersji elektronicznej rozliczyć należy VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28). Do tego dnia należy również uregulować różnicę między podatkiem należnym, a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim.
  • Do 31 stycznia należy złożyć deklaracje PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-8AR.
  • Do 31 maja nalezy złozyć deklaracje rozliczeniową ZUS.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS – comiesięczne

  • Do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
  • Do 20 dnia dla pozostałych płatników składek.

Ważne terminy podatkowe listopad 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 października, 2023
31 października, 2023
1 listopada, 2023
2 listopada, 2023
3 listopada, 2023
4 listopada, 2023
5 listopada, 2023
6 listopada, 2023
7 listopada, 2023
8 listopada, 2023
9 listopada, 2023
10 listopada, 2023
11 listopada, 2023
12 listopada, 2023
13 listopada, 2023
14 listopada, 2023
15 listopada, 2023(2 events)

INNE PODATKI

15 listopada, 2023

Termin wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne
Termin wpłaty podatku od nieruchomości przez osoby prawne

ZUS

15 listopada, 2023

Płatność ZUSu dla płatników składek posiadających osobowość prawną

16 listopada, 2023
17 listopada, 2023
18 listopada, 2023
19 listopada, 2023
20 listopada, 2023(3 events)

CIT

20 listopada, 2023

Termin wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych z deklaracji CIT-NZ
Termin wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-NZ
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-NZS
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-7
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-NZ
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych WH-OSC
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-2
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-4

PIT

20 listopada, 2023

Termin wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych z deklaracji CIT-NZ
Termin wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-NZ
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-NZS
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-7
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-NZ
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych WH-OSC
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-2
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-4

ZUS

20 listopada, 2023

Płatność ZUSu dla pozostałych płatników składek.

21 listopada, 2023
22 listopada, 2023
23 listopada, 2023
24 listopada, 2023
25 listopada, 2023(1 event)

VAT

25 listopada, 2023

Termin wpłaty podatku od towarów i usług.

26 listopada, 2023
27 listopada, 2023
28 listopada, 2023
29 listopada, 2023
30 listopada, 2023
1 grudnia, 2023
2 grudnia, 2023
3 grudnia, 2023