Terminy podatkowe

Ważne terminy podatkowe – comiesięczne

  • Do 20 dnia zapłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
  • Do 20 dnia osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i liniowcy, muszą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy.
  • Do 25 dnia rozliczyć trzeba podatek VAT i złożyć formularz JPK_V7, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, robią to do 25 dnia następującego po kwartale.
  • Do 25 dnia w wersji elektronicznej rozliczyć należy VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28). Do tego dnia należy również uregulować różnicę między podatkiem należnym, a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim.
  • Do 31 stycznia należy złożyć deklaracje PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-8AR.
  • Do 31 maja nalezy złozyć deklaracje rozliczeniową ZUS.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS – comiesięczne

  • Do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
  • Do 20 dnia dla pozostałych płatników składek.

Ważne terminy podatkowe wrzesień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28 sierpnia, 2023
29 sierpnia, 2023
30 sierpnia, 2023
31 sierpnia, 2023
1 września, 2023
2 września, 2023
3 września, 2023
4 września, 2023
5 września, 2023
6 września, 2023
7 września, 2023
8 września, 2023
9 września, 2023
10 września, 2023
11 września, 2023
12 września, 2023
13 września, 2023
14 września, 2023
15 września, 2023(1 event)

ZUS

15 września, 2023

Płatność ZUSu dla płatników składek posiadających osobowość prawną

16 września, 2023
17 września, 2023
18 września, 2023
19 września, 2023
20 września, 2023(1 event)

ZUS

20 września, 2023

Płatność ZUSu dla pozostałych płatników składek.

21 września, 2023
22 września, 2023
23 września, 2023
24 września, 2023
25 września, 2023
26 września, 2023
27 września, 2023
28 września, 2023
29 września, 2023
30 września, 2023
1 października, 2023