Terminy podatkowe

Ważne terminy podatkowe – comiesięczne

  • Do 20 dnia zapłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
  • Do 20 dnia osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i liniowcy, muszą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy.
  • Do 25 dnia rozliczyć trzeba podatek VAT i złożyć formularz JPK_V7, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, robią to do 25 dnia następującego po kwartale.
  • Do 25 dnia w wersji elektronicznej rozliczyć należy VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28). Do tego dnia należy również uregulować różnicę między podatkiem należnym, a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim.
  • Do 31 stycznia należy złożyć deklaracje PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-8AR.
  • Do 31 maja nalezy złozyć deklaracje rozliczeniową ZUS.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS – comiesięczne

  • Do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
  • Do 20 dnia dla pozostałych płatników składek.

Ważne terminy podatkowe maj 2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 kwietnia, 2024
30 kwietnia, 2024
1 maja, 2024
2 maja, 2024
3 maja, 2024
4 maja, 2024
5 maja, 2024
6 maja, 2024
7 maja, 2024
8 maja, 2024
9 maja, 2024
10 maja, 2024
11 maja, 2024
12 maja, 2024
13 maja, 2024
14 maja, 2024
15 maja, 2024
16 maja, 2024
17 maja, 2024
18 maja, 2024
19 maja, 2024
20 maja, 2024(1 wydarzenie)

CIT

20 maja, 2024

Termin wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych z deklaracji CIT-NZ
Termin wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-NZ
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-NZS
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-7
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-NZ
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych WH-OSC
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-2
Termin złożenia deklaracji w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-4

21 maja, 2024
22 maja, 2024
23 maja, 2024
24 maja, 2024
25 maja, 2024
26 maja, 2024
27 maja, 2024
28 maja, 2024
29 maja, 2024
30 maja, 2024
31 maja, 2024
1 czerwca, 2024
2 czerwca, 2024