Terminy podatkowe

Ważne terminy podatkowe – comiesięczne

  • Do 20 dnia zapłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
  • Do 20 dnia osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i liniowcy, muszą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy.
  • Do 25 dnia rozliczyć trzeba podatek VAT i złożyć formularz JPK_V7, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, robią to do 25 dnia następującego po kwartale.
  • Do 25 dnia w wersji elektronicznej rozliczyć należy VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28). Do tego dnia należy również uregulować różnicę między podatkiem należnym, a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim.
  • Do 31 stycznia należy złożyć deklaracje PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-8AR.
  • Do 31 maja nalezy złozyć deklaracje rozliczeniową ZUS.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS – comiesięczne

  • Do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
  • Do 20 dnia dla pozostałych płatników składek.

Ważne terminy podatkowe czerwiec 2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 maja, 2024
28 maja, 2024
29 maja, 2024
30 maja, 2024
31 maja, 2024
1 czerwca, 2024
2 czerwca, 2024
3 czerwca, 2024
4 czerwca, 2024
5 czerwca, 2024
6 czerwca, 2024
7 czerwca, 2024
8 czerwca, 2024
9 czerwca, 2024
10 czerwca, 2024
11 czerwca, 2024
12 czerwca, 2024
13 czerwca, 2024
14 czerwca, 2024
15 czerwca, 2024(1 wydarzenie)

INNE PODATKI

15 czerwca, 2024

Termin wpłaty podatku leśnego przez osoby prawne
Termin wpłaty podatku od nieruchomości przez osoby prawne

16 czerwca, 2024
17 czerwca, 2024
18 czerwca, 2024
19 czerwca, 2024
20 czerwca, 2024
21 czerwca, 2024
22 czerwca, 2024
23 czerwca, 2024
24 czerwca, 2024
25 czerwca, 2024
26 czerwca, 2024
27 czerwca, 2024
28 czerwca, 2024
29 czerwca, 2024
30 czerwca, 2024