Wnioski

W przypadku każdej sprawy prowadzonej przeze mnie jako komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wymagane jest złożenie odpowiednich wniosków, które są niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub w celu wykonania zabezpieczenia i nadania egzekucji prawidłowego biegu, spośród których należy wymienić:

 • wniosek alimentacyjny,
 • wniosek alimentacyjny o podwyższenie alimentów,
 • wniosek egzekucyjny,
 • wniosek egzekucyjny o eksmisję,
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie wniosku przez wierzyciela, który może zostać również złożony na formularzu urzędowym, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 30-11-2018r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

Pismem, bez którego nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego i prowadzić egzekucji jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składany przez wierzyciela. Innymi słowy, jest to pismo, które musi spełniać ścisłe wymagania dotyczące pism procesowych. Powinny znaleźć się w nim następujące dane:

 • Imię i nazwisko komornika sądowego, do którego kierowany jest wniosek.
 • Dane wierzyciela, dłużnika, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych (imiona, nazwiska, nazwy stron, miejsca zamieszkania, siedziby).
 • Oznaczenie pisma – w tym przypadku jako wniosek o wszczęcie egzekucji.
 • Osnowa wniosku (treść zasadnicza).
 • Podpis osoby zgłaszającej wniosek.
 • Wykaz załączników.

Każdy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien posiadać dołączony tytuł wykonawczy, który określa obowiązek nałożony na dłużnika, który będzie realizowany przez komornika w drodze egzekucji.

Dostępne wnioski:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji – pobierz
 • Wniosek alimentacyjny – pobierz
 • Wniosek alimentacyjny – podwyższone alimenty – pobierz
 • Wniosek egzekucyjny – pobierz
 • Wniosek egzekucyjny o eksmisję – pobierz
 • Wniosek o wpis w księdze wieczystej – pobierz
 • Załącznik – pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy – pobierz
 • Załącznik – wnioskodawca uczestnik postępowania – pobierz

Uprawnienia wierzyciela

Informacje dla dłużnika