Oferta cenowa

Jakie korzyści mogą uzyskać przedsiębiorcy, decydując się na współdziałanie z naszą firmą?

Współpraca z doradcą podatkowym wydaje się wręcz niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zwłaszcza dużych zakładów pracy. Przede wszystkim czuwa on nad zmianami, jakie zachodzą w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i wdrażaniu ich w życie. Księgowość, obsługa kadrowo-płacowa oraz w zakresie BHP – to usługi, które również oferuje nasza kancelaria podatkowa. Cena za wsparcie, jakie świadczy doradca, jest zawsze ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb klientów.

Cennik kancelarii obejmuje koszty księgowości oraz doradztwa, jakie proponujemy. Zakres realizowanych czynności ustalamy z klientem, aby maksymalnie odciążyć go z wielu obowiązków związanych z terminowym rozliczaniem działalności. Dzięki współpracy z nami mogą Państwo zmniejszyć ryzyko naruszenia przepisów, a tym samym uniknięcia kar lub innych niepotrzebnych kosztów. Warto skorzystać z naszego doświadczenia oraz korzystnej oferty.

Jak nawiązać z nami współpracę?

1. Spotkanie

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie – termin można ustalić telefonicznie lub mailowo (kontakt). Spotkanie może odbyć się w Państwa firmie lub w naszej Kancelarii.

2. Wycena i projekt umowy

W oparciu o informacje uzyskane podczas pierwszej rozmowy oraz w wyniku analizy dotychczasowej dokumentacji księgowej proponujemy dopasowany do Państwa potrzeb zakres obsługi oraz dokonujemy wyceny.

3. Podpisanie umowy

Podpisanie umowy, udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Umowy o stałą współpracę

Preferujemy zawieranie kompleksowych umów długoterminowych, ponieważ są one najkorzystniejsze z punktu widzenia klienta. Gwarantują stałą ochronę i bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia dokumentacji i prowadzenia rozliczeń podatków i innych należności publicznoprawnych.

Przykładowe umowy:

 • umowa o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej lub ksiąg rachunkowych,
 • umowa o prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,
 • umowa o stałą obsługę w zakresie doradztwa podatkowego,
 • umowa o przeprowadzenie audytu ksiąg.

O czym należy pamiętać w trakcie współpracy z Kancelarią:

 • wyznaczeniu osoby do kontaktów z Kancelarią (każdy klient ma również swojego opiekuna),
 • terminowym dostarczaniu dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca, kompletności i prawidłowości przekazywanych dokumentów ułożonych chronologicznie,
 • konsultowaniu planowanych czynności gospodarczych (np. większych zakupów, inwestycji, pożyczek) w celu wyboru najlepszego rozwiązania,

najkorzystniejszego z podatkowego punktu widzenia.

Wszystko w jednym miejscu!

Uzyskaj ofertę cenową dla działalności gospodarczej.

  Podatnik VAT czynny:

  Forma opodatkowania:

  Liczba dokumentów w miesiącu (fv zakupu, sprzedaży)

  Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło.