Terminy podatkowe

Ważne terminy podatkowe – comiesięczne

  • Do 20 dnia zapłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.
  • Do 20 dnia osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i liniowcy, muszą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy.
  • Do 25 dnia rozliczyć trzeba podatek VAT i złożyć formularz JPK_V7, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, robią to do 25 dnia następującego po kwartale.
  • Do 25 dnia w wersji elektronicznej rozliczyć należy VAT UE za miesiąc poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28). Do tego dnia należy również uregulować różnicę między podatkiem należnym, a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim.
  • Do 31 stycznia należy złożyć deklaracje PIT-4R, PIT-11 oraz PIT-8AR.
  • Do 31 maja nalezy złozyć deklaracje rozliczeniową ZUS.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS – comiesięczne

  • Do 15 dnia następnego miesiąca dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
  • Do 20 dnia dla pozostałych płatników składek.

Ważne terminy podatkowe marzec 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 lutego, 2023
28 lutego, 2023
1 marca, 2023
2 marca, 2023
3 marca, 2023
4 marca, 2023
5 marca, 2023
6 marca, 2023
7 marca, 2023
8 marca, 2023
9 marca, 2023
10 marca, 2023
11 marca, 2023
12 marca, 2023
13 marca, 2023
14 marca, 2023
15 marca, 2023
16 marca, 2023
17 marca, 2023
18 marca, 2023
19 marca, 2023
20 marca, 2023
21 marca, 2023
22 marca, 2023
23 marca, 2023
24 marca, 2023
25 marca, 2023(1 event)

VAT

25 marca, 2023

Termin wpłaty podatku od towarów i usług.

26 marca, 2023
27 marca, 2023
28 marca, 2023
29 marca, 2023
30 marca, 2023
31 marca, 2023
1 kwietnia, 2023
2 kwietnia, 2023